הצהרת נגישות

מיקומך בתור? ראשון!

חדש! לקוחות גמל, השתלמות וחיסכון לכל ילד, נכנסים לחשבון שלי ללא המתנה באופן קל ופשוט, ומתעדכנים מיד במצב היתרה ובתנועות, צופים בדוחות ומבצעים פעולות באופן עצמאי.

מה אפשר לעשות בחשבון שלי בפסגות?

בכפוף לתנאי החברה להצטרפות ולהשלמת ההירשמות לאזור האישי באתר האינטרנט שברשותה. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם . חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.